Forskning och konkurrenskraft – industrins offert till Sverige

Tisdagen den 19 oktober 2004 arrangerade Industrikommittén för första gången Industridagen. Temat var Forskning för konkurrenskraft – Industrins offert till Sverige. Konferensen ägde rum på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Under Industridagen medverkade statsminister Göran Persson samt ledande företrädare från näringslivet, fackföreningar, forsknings- och utvecklingsinstitutioner.

Industridagen är tänkt att bli ett återkommande forum där ledande personer inom politik, samhälle och industri kan träffas för att under en dag diskutera och samtala kring viktiga utvecklingsfrågor för industrin.

Pressmeddelande, skickat 2004-10-19
Tema: Forskning för konkurrenskraft – Industrins offert till Sverige