Industrins jämställdhetspris 2012

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer.

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas, och därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.


Pristagare 2012
Indexator

Om pristagaren

Jämställdhet är en ledningsfråga

Det gäller att hela tiden hålla jämställdhetsfrågan levande och inte slå sig till ro. Och i slutändan är det en ledningsfråga- det är vd:s ansvar att visa att jämställdhet är viktigt. Det menar Gunnar Bålfors, vd för tidigare pristagaren Indexator.

Indexator Rotator Systems är världsledande på rotatorer till arbetsmaskiner. Utveckling och produktion sker i Vindeln i Västerbotten, drygt fem mil nordväst om Umeå. 2012 tilldelades företaget Industrins jämställdhetspris. Då hade företaget jobbat systematiskt med jämställdhet sedan 2006.

– Idag är jämställdhet en viktig del av Indexators värdegrund och en naturlig del av vår företagskultur, konstaterar företagets vd Gunnar Bålfors.

Av de 135 anställda är 27 procent kvinnor. Företaget får många kvinnliga sökande när tjänster utannonseras. Av de som anmäler intresse om jobb hos Indexator är 35-40 % kvinnor.

Av 15 chefer är tre kvinnor.

– Här går vi sakta framåt. Mycket beroende på att vi haft låg personalomsättning bland cheferna. Länge hade vi bara en kvinnlig chef, nu har vi på kort tid fått två till.

För att nå framgång på jämställdhetsområdet måste man jobba strukturerat och systematiskt, påpekar Gunnar Bålfors. Det funkar inte att göra enstaka insatser. Arbetet och dialogen måste leva och ges bränsle över tid.

– Det finns ingen snabbfix. När vi tilldelades Industrins jämställdhetspris blev vi uppringda av journalister som ville veta framgångsreceptet. Men det finns inte bara ett sätt att göra det på. Man måste vara uthållig, närmast tjurig, och fortsätta jobba med frågan även om det blir bakslag, till exempel varsel som innebär att vi tar steg bakåt istället för framåt. Då får man ställa krav på nytt och se till att det blir handling igen, säger han.

Man måste också ha målsättningen klar om varför man vill göra detta.

– Vi har kommit fram till att jämställdhet är viktigt av framför allt två anledningar. Den första handlar om att vi vill ha många kompetenser. Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare för både män och kvinnor – vi vill ju att de bästa ska vilja jobba hos oss. Då kan man inte prioritera bort halva arbetsmarknaden.

Den andra anledningen handlar om att en arbetsplats blir bättre med en bredd av erfarenheter, kön, synsätt osv.

– Denna bredd leder till att man löser problem och presterar på ett bättre sätt, konstaterar Gunnar Bålfors.

När Indexator påbörjade sitt systematiserade arbete med jämställdhet 2006 var det genom ett projekt finansierat av Vinnova. På företaget fanns en avdelning, monteringen, där det aldrig någonsin jobbat en enda kvinna.

– Den allmänna bilden var att man måste vara stark och teknikintresserad för att jobba på monteringen. Vi ville utmana den bilden och rekryterade därför kvinnor till avdelningen.

Och den allmänna bilden visade sig inte stämma.

– I praktiken var det inte ett problem att vara kvinna på monteringen. Och var där ett problem så var det ett generellt problem för både kvinnor och män, säger Gunnar Bålfors.

Vidare såg företaget över bland annat rekryteringsförfarandet, budskap och texter på intranät och i annonser så att de inte omedvetet exkluderade kvinnor. Om man började jobba med värdegrundsfrågor – man tittade bland annat på ledarskapet, medarbetarskapet och prioriteringar.

– Vi la ner mycket tid på att alla medarbetare skulle få möjlighet att vara med och diskutera, reflektera och påverka.

Och det gemensamma arbetet fortsätter. Företaget har årligen en aktivitet länkad till värdegrunden. För varje medarbetare handlar det om minst en halvdag per år.

– Ibland är den direkt kopplad till jämställdhet, ibland indirekt. Det kan handla om att vi tar in en extern föreläsare och att vi sedan diskuterar tillsammans i gruppen. Vi dokumenterar också det som sägs så att vi kan jobba vidare med frågan.

I många organisationer ligger ansvaret för jämställdhetsarbetet på HR-avdelningen. Gunnar Bålfors menar att det i slutändan är en ledningsfråga.

– Det är vd som måste ta ansvar och visa att jämställdhet är viktigt. Annars händer det inte tillräckligt.

Text: Karin Fjell Hager
Foto: Indexator Rotator Systems


Motivering

Indexator finns i ett litet samhälle i Norrland och gjorde en satsning för att bli en attraktivare arbetsgivare och rekrytera de mest kompetenta personerna, oavsett kön. Ett jämställdhetsprojekt drogs igång med utgångspunkten ”Vi skall vara bäst i världen på det vi gör – då måste de bästa välja att jobba hos oss”.

Företagets ledning har varit engagerad i arbetet och integrerat jämställdhetsarbetet med verksamhetens övergripande mål, vision och arbetsmetodik. Allt har samlats i Indexators filosofi.

Ledare inom Indexator har utbildats och alla medarbetare har involverats genom diskussioner om värdegrunder. Företaget har också tagit fram en ny rekryteringsrutin och lokala yrkesutbildningar har genomförts.

Arbetet har gett resultat! Indexator har nått målet om fler kvinnliga sökande till lediga jobb; en ökning från 10 till 50 procent. Detta har resulterat i fler kvinnliga medarbetare; andelen har gått från 11 till 22 procent. Företaget ser också att satsningen lett till minskad sjukfrånvaro och förbättrad produktivitet och kvalitet.

Andra pristagare