| Nyheter

Frukostseminarium 6:e mars: En gymnasieskola som öppnar dörrar – Hur gör vi det möjligt?

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom hela industrin är mycket stor och gymnasieutbildningen har en avgörande roll för kompetensförsörjningen. Industriföretag finns i hela landet och bidrar till stora skatteintäkter både regionalt och nationellt. Men ett vikande intresse för gymnasiets yrkesprogram bland unga är en utmaning för industrins kompetensförsörjning och därmed för Sveriges välstånd. Hur kan vi skapa en gymnasie- och yrkesutbildning som öppnar dörrarna till arbetsmarknaden och tryggar industrins kompetensförsörjning?

Välkommen till ett frukostseminarium där politiker och tjänstemän diskuterar frågan tillsammans med Lars Stjernkvist, regeringens särskilde utredare för planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola.

Morgonens program:
• Industrirådet inleder
• Utredare Lars Stjernkvist presenterar huvuddragen i betänkandet
• Kommentarer från riksdagspolitikerna Helene Hellmark Knutsson (S) och Kristina Axén Olin (M)
• Paneldiskussion med Anna Jähnke (M), Jimmy Jansson (S) och Jenny Kallstenius (SKR)
• Industrirådet avslutar

Anmälan
Du behöver anmäla dig för att delta på detta evenemang. Anmäl dig senast 27 februari.
Seminariet administreras praktiskt av New Republic.

Datum: 6 mars 2020
Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, 114 44 Stockholm
Tid: 08.15-09.30, Frukost serveras från 07.45

Anmäl dig här