Kontaktpersoner

Julius Petzäll Mendonca
GS Facket för skogs-, trä-och grafisk bransch
010-470 84 69
070-660 91 29
julius.petzall@gsfacket.se

Jimmy Sandell
Livsmedelsföretagen
08-762 65 02
073-355 06 07
jimmy.sandell@livsmedelsforetagen.se

Senaste pressmeddelanden