Kontaktpersoner

Julius Petzäll Mendonca
GS Facket för skogs-, trä-och grafisk bransch
010-470 84 69
070-660 91 29
julius.petzall@gsfacket.se

Gustav Wiel-Berggren
Teknikföretagen
08-782 0818
0706-544652
gustav.wiel-berggren@teknikforetagen.se

Senaste pressmeddelanden