Industrirådet

Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet

Industrirådet

Industriavtal är en hörnsten för lönebildningen i Sverige

Industrirådet

Avtalet har undertecknats av våra medlemmar från industrisektorn

Senaste nyheterna


Industrirådets inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2020

Industrin är motor i svensk ekonomi samt nyckelaktör i ambitionen att möta globala samhällsutmaningar. Den svenska industrin leder i flera avseenden det globala näringslivets omställning mot hållbarhet. Det är en kraftfull positionering som kräver politiskt stöd. För att stärka denna…

Läs mer

Långsiktiga trender – Klimatet, Teknologin, Demografin och Produktiviteten

IER:s nya rapport tar upp den globala nedväxlingen i produktivitetstillväxten och fokuserar där på utvecklingen…

Läs mer

Stefan Löfven tog emot resultatet från Industridagen 2019

Den 30 september samlades 600 personer från fack, näringsliv, akademi och politik i Sandviken för…

Läs mer

Höganäs AB prisas för sitt jämställdhetsarbete

Industrins jämställdhetspris 2019 går till Höganäs AB. De prisas för sitt omfattande och strategiska arbete…

Läs mer
Nyhetsarkiv

Senaste rapporterna

Rapportarkiv