Industrirådet

Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet

Industrirådet

Industriavtal är en hörnsten för lönebildningen i Sverige

Industrirådet

Avtalet har undertecknats av våra medlemmar från industrisektorn

Senaste nyheterna


Ny rapport: Minskad industriproduktion i Sverige leder till högre koldioxidutsläpp globalt

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som…

Läs mer

Är vi på väg mot grön protektionism? Ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd

Den ny rapporten från Industrins Ekonomiska Råd tar sin utgångspunkt från EU:s nya intresse för…

Läs mer

Industridagen 2021

Industridagen 2021 är en resa i flera delar. I april och maj har webbsända diskussioner…

Läs mer

Samtal 2 av 3 – Är all forskning lika viktig?

“Är all forskning lika viktig” – det var rubriken för det andra samtalet när deltagare…

Läs mer
Nyhetsarkiv

Senaste rapporterna

Rapportarkiv