Industrirådet

Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet

Industrirådet

Industriavtal är en hörnsten för lönebildningen i Sverige

Industrirådet

Avtalet har undertecknats av våra medlemmar från industrisektorn

Senaste nyheterna


Långsiktiga trender – Klimatet, Teknologin, Demografin och Produktiviteten

IER:s nya rapport tar upp den globala nedväxlingen i produktivitetstillväxten och fokuserar där på utvecklingen på bransch- och företagsnivå. Författarna skriver också om den demografiska situationen och migrationen samt analyserar vilken betydelse artificiell intelligens kan få. Andra utmaningar som avhandlas…

Läs mer

Stefan Löfven tog emot resultatet från Industridagen 2019

Den 30 september samlades 600 personer från fack, näringsliv, akademi och politik i Sandviken för…

Läs mer

Höganäs AB prisas för sitt jämställdhetsarbete

Industrins jämställdhetspris 2019 går till Höganäs AB. De prisas för sitt omfattande och strategiska arbete…

Läs mer

Pressinbjudan Industridagen 2019 – Så lär vi för livet

Den 30 september, med start kl. 09:30 bjuds media in att delta på Industridagen 2019…

Läs mer
Nyhetsarkiv

Senaste rapporterna

Rapportarkiv