Välkommen till Industrirådet

För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet har parterna inom industrin inrättat Industrirådet. Industrirådet består av industrins fem fackförbund och elva arbetsgivar- och branschorganisationer. Det nya Industriavtalet som gäller från 1 juli 2011 förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri.

Syftet med Industriavtalet är att skapa goda förutsättningar för den svenska industrin och dess anställda.

Senaste publicerat