Industrirådet

Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet

Industrirådet

Industriavtal är en hörnsten för lönebildningen i Sverige

Industrirådet

Avtalet har undertecknats av våra medlemmar från industrisektorn

Senaste nyheterna


Samtal 2 av 3 – Är all forskning lika viktig?

“Är all forskning lika viktig” – det var rubriken för det andra samtalet när deltagare i Industridagen 2021 återigen slog sig ner för att samtala om Sverige som innovationsstormakt. Resultatet blev både spetsiga och intressanta diskussioner om förutsättningarna för framgångsrik…

Läs mer

Samtal 1 av 3 – Bäst i världen på svåra jobb

”Bäst i världen på svåra jobb” var i fokus när Industridagen 2021 höll sitt första…

Läs mer

Kunskapssamling under Industridagens takeoff

Sverige som innovationsstormakt – det är temat när Industrirådet samlar och engagerar nu avgörande samhällsaktörer…

Läs mer

Rapport: Industrin och pandemin

Industrins Ekonomiska Råd (IER) utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. Varje år…

Läs mer
Nyhetsarkiv

Senaste rapporterna

Rapportarkiv