Industrirådet

Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet

Industrirådet

Industriavtal är en hörnsten för lönebildningen i Sverige

Industrirådet

Avtalet har undertecknats av våra medlemmar från industrisektorn

Senaste nyheterna


Ny rapport från Industrins ekonomiska råd: Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar

Industriavtalet har funnits i 20 år och det har haft en stor påverkan på svensk lönebildning. Under senare tid har kritik riktats mot Industriavtalet. Bland annat hävdas att det inte tillåter marknadsmässigt motiverade förändringar av relativlöner, att industrin – som…

Läs mer

Pressmeddelande Konkurrenskraft på företagsnivå

Fack och arbetsgivare inom industrin har i ett gemensamt flerårigt projekt analyserat svenska företags konkurrenskraft…

Läs mer

Saab vinnare av Industrins jämställdhetspris 2016

Industrins jämställdhetspris 2016 går till Saab, som genom ett strategiskt, långsiktigt och integrerat arbete med…

Läs mer
Nyhetsarkiv

Senaste rapporterna

Rapportarkiv