Ledamöter

För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda organiserar parterna ett industriråd (”Industrirådet”) bestående av ledande företrädare för samtliga parter.

Med ledande företrädare avses i första hand parts ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och förhandlingschef eller avtalssekreterare.

Sammansättning fr.o.m. 1 juli 2019 t.o.m. 30 juni 2020.

Syfte

Industrins samarbetsavtal syftar till att främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft för att därigenom lägga en grund för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för lönebildningen.

Parterna redovisar i avtalet sina gemensamma bedömningar om bland annat förutsättningar för industriell verksamhet som till exempel internationell konkurrens, ekonomiska förutsättningar, konkurrensförmåga och energitillgång.

Vikten av forskning och utveckling samt utbildning och kompetensutveckling för industrin har studerats vidare och rapporterats till Industrirådet.

I förhandlingsdelen av avtalet presenteras ett ramverk för hur löneförhandlingar ska gå till. Syftet är att ge parterna förutsättningar att genomföra sina respektive förbundsförhandlingar konstruktivt, utan stridsåtgärder och att träffa nytt avtal med balanserade resultat innan det gamla har löpt ut.

Industrirådets ledamöter

Åke Svensson, Teknikföretagen (sammankallande)
Per Ahl, Svemin
Lars Appelqvist, Livsmedelsföretagen
Henrik Sjölund, Industriarbetsgivarna
Anders Fröberg, IKEM
Thorbjörn Sagerström, Grafiska Företagens Förbund
Jonas Hagelqvist, IKEM
Claes Hansson, Trä- och Möbelföretagen
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Magnus Huss, IKEM
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
Lars Idermark, Skogsindustrierna
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Martin Lindqvist, Jernkontoret

Anne Ludvigson, TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag
Jan Moström, Svemin
Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund
Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Mats Sandgren, Gröna arbetsgivare
Cecilia Tall, TEKO Bransch
Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare
Anders Weihe, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen
Madelene Engman, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Daniel Falk, Sveriges Ingenjörer

Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer
Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet
Peter Hellberg, Unionen
Niklas Hjert, Unionen
Martin Linder, Unionen
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
Marie Nilsson, Industrifacket Metall
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Veli-Pekka Säikkälä, Industrifacket Metall
Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Tomas With, Industrifacket Metall
Erica Sjölander, Facken inom industrin (fast adjungerad)

Presidium

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen (sammankallande)
Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
Martin Linder, Unionen
Marie Nilsson, Industrifacket Metall (kontaktperson)
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Utskottet

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen (sammankallande)
Per Ahl, Svemin
Jonas Hagelqvist, IKEM
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Magnus Huss, IKEM
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund
Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare

Anders Weihe, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag
Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet
Martin Linder, Unionen
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
Marie Nilsson, Industrifacket Metall
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Erica Sjölander, Facken inom industrin (fast adjungerad)
Adjungering av ledamöter ur Förhandlingsrådet vid behov