Ledamöter

För att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet och i övrigt behandla frågor som syftar till att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda organiserar parterna ett industriråd (”Industrirådet”) bestående av ledande företrädare för samtliga parter.

Med ledande företrädare avses i första hand parts ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och förhandlingschef eller avtalssekreterare.

Sammansättning fr.o.m. 1 juli 2019 t.o.m. 30 juni 2020.

Syfte

Industrins samarbetsavtal syftar till att främja industriell utveckling, lönsamhet och konkurrenskraft för att därigenom lägga en grund för god löneutveckling och goda villkor i övrigt för de anställda. Genom avtalet tar parterna ett gemensamt ansvar för lönebildningen.

Parterna redovisar i avtalet sina gemensamma bedömningar om bland annat förutsättningar för industriell verksamhet som till exempel internationell konkurrens, ekonomiska förutsättningar, konkurrensförmåga och energitillgång.

Vikten av forskning och utveckling samt utbildning och kompetensutveckling för industrin har studerats vidare och rapporterats till Industrirådet.

I förhandlingsdelen av avtalet presenteras ett ramverk för hur löneförhandlingar ska gå till. Syftet är att ge parterna förutsättningar att genomföra sina respektive förbundsförhandlingar konstruktivt, utan stridsåtgärder och att träffa nytt avtal med balanserade resultat innan det gamla har löpt ut.

Industrirådets ledamöter

Tom Erixon, Teknikföretagen (sammankallande)
Lars Appelqvist, Livsmedelsföretagen
Anders Fröberg, IKEM
Jonas Hagelqvist, IKEM
Claes Hansson, Trä- och Möbelföretagen
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Magnus Huss, IKEM
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Martin Lindqvist, Jernkontoret
Anne Ludvigson, TEKO
Jan Moström, SveMin

Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund
Bo-Erik Pers, Jernkontoret
Thorbjörn Sagerström, GFF
Mats Sandgren, Gröna arbetsgivare
Henrik Sjölund, Industriarbetsgivarna
Maria Sunér, SveMin
Cecilia Tall, TEKO Branschfrågor
Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare
Tomas Undin, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag
Klas Wåhlberg, Teknikföretagen
Madelene Engman, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Daniel Falk, Sveriges Ingenjörer
Camilla Frankelius, Sveriges Ingenjörer

Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet
Peter Hellberg, Unionen
Martin Wästfelt, Unionen
Martin Linder, Unionen
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
Marie Nilsson, Industrifacket Metall
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Veli-Pekka Säikkälä, Industrifacket Metall
Jolan Wennberg, Livsmedelsarbetareförbundet
Tomas With, Industrifacket Metall
Erica Sjölander, Facken inom industrin (fast adjungerad)

Presidium

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen (sammankallande)
Maria Sunér, Fleming SveMin
Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund
Martin Linder, Unionen
Marie Nilsson, Industrifacket Metall (kontaktperson)
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Utskottet

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen (sammankallande)
Jonas Hagelqvist, IKEM
Björn Hellman, Livsmedelsföretagen
Per Hidesten, Industriarbetsgivarna
Magnus Huss, IKEM
Carina Håkansson, Skogsindustrierna
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Ravindra Parasnis, Grafiska Företagens Förbund
Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Maria Sunér Fleming, SveMin
Lena-Liisa Tengblad, Gröna arbetsgivare
Tomas Undin, TEKO Sveriges Textil- & Modeföretag
Eva Guovelin, Livsmedelsarbetareförbundet
Martin Linder, Unionen
Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
Marie Nilsson, Industrifacket Metall
Per-Olof Sjöö, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk
Erica Sjölander, Facken inom industrin (fast adjungerad)