Industridagen 2005

Industridagen 2005 genomfördes tisdagen den 4 oktober på City Conference Center på Norra Latin i Stockholm. Det var glädjande nog över 400 personer och ett 30-tal journalister som deltog. Detta visar att det finns ett stort intresse för industriella frågor. Statsminister Göran Persson var precis som förra året dagens huvudtalare.

Industridagen dirketsändes via internet. Webcasting som rapporter tillgängliga på www.industridagen.se. Industridagen 2005 genomfördes inom ramen för Industrikommitténs verksamhet.