Industridagen 2006

Industridagen 2006 genomfördes onsdagen den 15 november på anrika Nalen i Stockholm. Det var glädjande närmare 300 personer och ett 20-tal journalister som deltog. Detta visar att det finns ett stort intresse för industriella frågor. Vice Statsminister Maud Olofsson var en av dagens huvudtalare.

Industridagen 2006 genomfördes inom ramen för Industrikommitténs verksamhet.
Övergripande program för Industridagen 2006

Moderator Lydia Capolicchio

10.00 Välkommen

Peter Gossas, Industrikommitténs ordförande

Forskning för konkurrenskraft
– industrins offert

Anders Narvinger, VD Teknikföretagen

Energipolitik för konkurrenskraft
– industrins agenda

Elisabeth Nilsson, VD Jernkontoret

Att erövra ledartröjan
– diskusion kring Sveriges möjligheter

Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Karolinska
Institutet och Carl Bennet bl.a. ordförande Getinge
Vice Statsminister Maud Olofsson

Sändningsuppehåll mellan kl.12.15 – 13.30 för lunch.
Sändningar återupptas kl. 13.30

13.30 Så behåller vi ledartröjan

– Nyckelfrågor från de sex offertgrupperna
– Paneldiskussion med Hans Hentzell, VD Swedish ICT Research, Greta Fossum, forskningsdirektör Skogsindustrierna,
Ola Asplund, utredningschef IF Metall och Harriet Wallberg-Henriksson, rektor KI

Energiförsörjning i ett EU-perspektiv

Marie S. Arwidson, VD Skogsindustrierna

Elprisets betydelse för industri i Sverige

Christer Ågren, VD Stora Enso AB

Energipolitik för konkurrenskraft

Per Öhman, energiansvarig IF Metall

16.00 Avslutning

Mari-Ann Krantz, vice ordförande Industrikommittén