Övergripande program Industridagen 2009

09.30: Registrering och kaffe
10.00: Välkommen

Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall

Utmaningar för svensk industri

Leif Johansson, koncernchef, AB Volvo

Mer utväxling för Sverige i EU

Bjarne Kirsebom, minister, svenska representationen i EU

Forskning – till vad nytta? I Sverige och EU

Värdar: Elisabeth Nilsson, vd, Jernkontoret, Ulf Bengtsson, ordförande, Sveriges Ingenjörer
Inledning: Greta Fossum, forskningsdirektör, Skogsindustrierna
Kommentatorer: Björn O Nilsson, vd, IVA, Lena Gustafsson, vice generaldirektör, Vinnova

Vem ska jobba 2020? Industrins kompetensförsörjning

Värdar: Leif Johansson, koncernchef, AB Volvo, Stefan Löfven, förbundsordförande, IF Metall
Inledning: Johan Ancker, chef industriell utveckling, Teknikföretagen
Kommentator: Karolina Eriksson, civilingenjör, Per Thullberg, generaldirektör, Skolverket

12.20: Lunch
13.20: Industrins offert – avstämning

Anders Narvinger, vd, Teknikföretagen

Klimatet är inte bara ett hot – industrin är en del av lösningen

Värdar: Marie S Arwidson, vd, Skogsindustrierna, Jan-Henrik Sandberg, ordförande, Pappers
Inledning: Helén Axelsson, chef energi & miljö, Jernkontoret
Kommentatorer: Jan Svärd, vd, Eka Chemicals, Maria Ågren, generaldirektör, Naturvårdsverket

Överst på pallen – om Sveriges konkurrensmöjligheter

Värdar: Anders Narvinger, vd, Teknikföretagen, Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, Unionen
Inledning: Ola Asplund, utredningschef, IF Metall
Kommentatorer: Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef, LKAB, Katarina Lindström, Senior Vice President, Global Manufacturing, Volvo Powertrain

Svensk industri och EU – ett avslutande samtal

Leif Johansson, Cecilia Fahlberg, Stefan Löfven, Elisabeth Nilsson och Jöran Hägglund, statssekreterare, Näringsdepartementet

16.00: Avslutning

Anders Narvinger, vd, Teknikföretagen
Moderator: Staffan Dopping