Samverkan för konkurrenskraft

Ska svensk industri klara växande konkurrens måste vi utveckla fördelar som inte lätt kan kopieras. Vi är övertygade om att vårt trumfkort är effektiv samverkan – både inom företagen och mellan företagen. Samverkan mellan industrin och samhället är också en förutsättning.

Under INDUSTRIDAGEN 2010 ska vi lyfta fram goda exempel på hur samverkan mellan industri och akademi kan fungera och hur vi kan utveckla detta ännu mer.

Framgångsrika företag utvecklas snabbare i en miljö med många olika möjligheter, kompetenser och aktörer. Det är ingen slump att flera världsledande företag ofta utvecklas inom ett litet land eller en begränsad region. Närheten ökar takten i kunskapsflödet, men också möjligheten till snabb kommunikation med resten av världen.

Under INDUSTRIDAGEN 2010 kommer vi att lyfta fram några av Sveriges starka kluster. Vi kommer också att visa på hur öppenhet och mångfald inom ett industriellt kluster förstärker innovationskraften.

Om industrin ska vara konkurrenskraftig och effektiv är det viktigt att göra rätt saker och göra det på rätt sätt. Svensk industri kan utveckla fördelar genom att kombinera utbildning och hög kompetens med smarta tillverkningsmetoder och ett sätt att organisera arbetet som tar tillvara mer av människors kompetens.

Under INDUSTRIDAGEN 2010 beskriver företag hur de aktivt arbetar med att utveckla framtidens industrijobb som blir mer kvalificerade och mer intressanta för ungdomar tack vare teknikutvecklingen.

Industrikommittén har än en gång nöjet att hälsa er välkomna till Industridagen – en dag om samverkan för konkurrenskraft.

Peter Gossas
Ordförande
Industrikommittén

Ulf Bengtsson
Vice ordförande
Industrikommittén

 
Övergripande program Industridagen 2010

09.00 Samling med kaffe
09.30 Välkommen!

– Peter Gossas, ordförande Industrikommittén
– Cecilia Fahlberg, ordförande Unionen

Moderator: Staffan Dopping

Knyt samman två forskningssystem
Öka utbytet mellan industrin och akademin

– Marie S Arwidson, VD Skogsindustrierna
– Ulf Bengtsson, Sony Ericsson Mobile Communications och ordförande i Sveriges Ingenjörer
– Anita Hansbo, rektor vid Högskolan i Jönköping

Utveckla samspelet i starka kluster
Bygg spelsystemet på samverkan

– Försvarsindustrin: Åke Svensson, tidigare vd och koncernchef Saab AB, numera VD för Teknikföretagen
– Skogsindustrin: Magnus Hall, Holmen och ordförande Skogsindustrierna samt Per-Olof Sjöö, ordförande GS – Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Effektiv produktion – bra för alla
Framtidens industri – Framtidens industriarbete

– Monica Bellgran, Director Production Technology and Systems Haldex
– Ronnie Högberg, platschef SSAB Borlänge
– Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall

12.50 Avslutning

– Bengt Huldt, verkställande ledamot Industrikommittén
– Ulf Bengtsson, vice ordförande, verkställande ledamot Industrikommittén

13.00 Buffélunch