En dag om samverkan för framtida konkurrenskraft

Ska svensk industri växa måste vi kunna fortsätta att utveckla fördelar som inte lätt kan kopieras. Detta tillsammans med kreativitet och innovationsanda har varit Sveriges styrka under hela den industriella eran.

Inom industrin har produkter och tjänster utvecklats inte minst tack vare duktiga medarbetare.Ett annat av våra trumfkort är den samverkan – både inom företagen och mellan företagen och samhället utanför – som funnits sedan länge. Likaså att industrin är en motor för stora delar av övriga delar av samhället och avgörande för tjänste- och servicesektorns utveckling.

Men förutsättningarna förändras ständigt. Globaliseringstakten ökar, nya och stora länder blir viktiga aktörer och utmanare på den världsmarknad som är en förutsättning för att svensk industri ska överleva och därifrån kunna generera ekonomisk tillväxt i Sverige. 2012 är inget undantag. Tvärtom. Ekonomisk turbulens och andra förändringar påverkar oss alla. Därför kommer Industridagen 2012 fokusera på de utmaningar vi står inför.

Hur ska samarbetet mellan industrins parter medverka till att stärka konkurrenskraften? Hur ser yngre generationer på industrin och att arbeta inom industrin? Och vad vill och kan politiken göra för att understödja industrins konkurrensförutsättningar.

Om industrin ska vara konkurrenskraftig och effektiv är det viktigt att göra rätt saker och göra dessa rätt. Välkomna till den åttonde upplagan av Industridagen – en dag om samverkan för framtida konkurrenskraft. I nationens intresse!
Övergripande program Industridagen 2012

09.00 Registrering och kaffe
09.30 Välkommen

Leif Östling, ordförande Industrirådet samt vd och koncernchef Scania AB

Tre utmaningar för industrin

Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova

Paneldiskussion
Hur kan industrin bidra till att lösa samhällets utmaningar

Gustaf Fridolin, Miljöpartiet
Mikael Damberg, Socialdemokraterna

Unga röster om industrin

Studenter från Teknikcollege och högskoleförberedande utbildningar reflekteraröver sina studieval

Nya industriavtalet
Hur ser nästa generations organisationsföreträdare på utmaningar och samarbetsformer?

Unga röster från fack och industriarbetsgivare

Skillnader mot andra länder

Hans Bergström, journalist och statsvetare

Inspel till FOI-propositionen

Åke Svensson, ordförande Industrirådets presidium samt vd Teknikföretagen

Anförande: Industrins och Sveriges utmaningar

Anders Borg, finansminister

Avslutning

Cecilia Fahlberg, ledamot av Industrirådets presidium och förbundsordförande Unionen

12.30 Mingellunch