Sverige som innovationsstormakt

Förnyelse och innovation är en del av Sveriges framgång och måste så vara även framöver: framgångsrik forskning och utveckling, men också om den styrka vi har i det medarbetarnära – med korta beslutsvägar och högt mandat. Vi är ett litet land där framgång globalt och öppna gränser är avgörande.

Därför är temat för Industridagen 2021 – Sverige som innovationsstormakt. Vilka reformer tar Sverige först till framtiden? Och vilka krav ställer det – på politiskt ledarskap, industriellt ledarskap, utbildning? Den 22 mars samlar Industrirådet till Industridag där samhällets alla aktörer medverkar för att konkretisera målbild och vägen framåt och vill gärna att du är med i arbetet!

Vi är i full gång med utveckling av dagen där slutsatser från det som sker här och är en språngbräda till då och sen. Och vi räknar med att vi ses på riktigt (men är såklart redo för digital dag om så krävs) – i en av Sveriges mest spännande regioner och en stad som genomgår stora förändringar, region Västerbotten och Skellefteå.

Kryssa redan nu 22 mars, 2021 i almanackan – vill du vara helt säker på att få en inbjudan – maila virpi.hagberg@teknikforetagen.se så kommer den när det närmar sig.
Industridagen 2021 – Sverige som innovationsstormakt

Dag: 22 mars
Plats: Skellefteå
Vill du säkra en inbjudan – maila: virpi.hagberg@teknikforetagen.se