Sverige som innovationsstormakt…

… ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen, en industri i teknisk framkant efterfrågade över hela världen, ett Sverige som i så hög utsträckning exporterar lösningar på globala problem att vi betraktas som en innovationsstormakt.

Under den ambitionen kallar Industrirådet samhällets aktörer till Industridagen 2021. Årets Industridag blir en resa i flera steg där vi sätter fokus på såväl styrkor som utmaningar för industrin i Sverige att ta positionen som innovationsstormakt. Vilka reformer tar Sverige först till framtiden? Och vilka krav ställer det på samhällets olika aktörer – på politiskt ledarskap, industriellt ledarskap, akademi och lärande?

I Västerbotten pågår just nu något som kan komma bli en regional innovationsstormakt – såväl etablerad som ny industri tar stora kliv för att just hitta lösningar på globala utmaningar, samhället genomgår en omvandling för att möta de nya krav och möjligheter som detta innebär. Därför tar vi vår utgångspunkt just här.

Vi startar den 22 mars med en dryg timmes digital takeoff, fortsätter med korta nedslag i april, maj och augusti för att, förhoppningsvis, kunna ses den 24 januari 2022 för gemensam final och Sveriges största arbetsmöte. Vi flyttar alltså fram finalen från september. För uppdateringar – anmäl dig via knappen till höger.

Har du frågor? Hör av dig till: virpi.hagberg@teknikforetagen.se.
Industridagen 2021

22 mars: Digital takeoff – Sverige som innovationsstormakt
24 januari: Industridagsfinal med Sveriges största arbetsmöte. Vi ses och knyter ihop säcken med sikte på framtiden. Med rådande restriktioner väljer vi att flytta dagen och tar sikte på den 24 januari. Tid och plats återkommer vi till. Klicka på knappen nedan för att få information.