Sverige som innovationsstormakt…

Under den ambitionen kallar Industrirådet avgörande samhällsaktörer till Industridagen. Industridag 2021 —> 2022 är en resa i flera steg där vi sätter fokus på såväl styrkor som utmaningar för industrin i Sverige att ta positionen som innovationsstormakt. Vilka reformer tar Sverige först till framtiden? Och vilka krav ställer det på samhällets olika aktörer – på politiskt ledarskap, industriellt ledarskap, akademi och lärande?

I Västerbotten pågår just nu något som kan komma att bli en regional innovationsstormakt – såväl etablerad som ny industri tar stora kliv för att hitta lösningar på globala utmaningar, samhället genomgår en omvandling för att möta de nya krav och möjligheter som detta innebär. Därför tar vi vår utgångspunkt just i Västerbotten.

Vi startade den 22 mars med en digital takeoff och har fortsatt med korta nedslag i april, maj och augusti kring olika frågor. Den 24 januari 2022 ses vi för gemensam final och Sveriges största arbetsmöte. Vill du vara med och bidra – anmäl dig via knappen till höger!