| Nyheter

Industrirådet är överens om hur industrins kompetensförsörjning kan stärkas!

Industrins parter är överens om hur industrins kompetensbehov ska kunna mötas. I en ny rapport lyfts reformbehov i utbildningssystemet fram för att industrin ska fortsätta att vara en motor för sysselsättning och tillväxt. Rapporten har tagits fram av Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning.

Industrin sysselsätter direkt och indirekt runt en miljon människor i Sverige vilket är 20 procent av sysselsättningen. Industrin har en stor betydelse för Sveriges ekonomi. En internationellt konkurrenskraftig industri med tillverkning och industrirelaterade tjänster är därför avgörande för vårt lands välstånd.

En allt större utmaning för industrins arbetsplatser att hitta rätt människor med rätt kompetens. Samtidigt går utvecklingen går fort. Teknikutvecklingen med digitalisering och global konkurrens kräver att industrins arbetsplatser hänger med. Arbetets innehåll behöver utvecklas. Det svenska utbildningssystemet behöver ställa om för att kunna möta dagens och morgondagens behov.

För att företag i Sverige ska ha tillgång till medarbetare i världsklass samverkar industrins parter för att få fler att välja tekniskt inriktade utbildningar och för att skapa attraktiva utbildningar av hög kvalitet och för att skapa ett utbildningsystem utan återvändsgränder. Teknikcollege är det viktigaste verktyget för detta arbete.

Tack vare denna samverkan finns också en samsyn kring vilka delar i det svenska utbildningssystemet som behöver reformeras för att kunna möta industrins behov av kompetens. Viktigast av allt är att det behövs en helhetssyn på utbildningssystemet. Alla delar måste hänga ihop, från det nyfikna förskolebarnet till ungdomar på väg in på arbetsmarknaden och vuxna med behov av kompetensutveckling eller som vill prova på ett nytt yrke hittar sin väg på ett smidigt sätt. Arbetsmarknadens behov av kompetens måste självklart vara i fokus.

Rapporten kan beställas hos Teknikcolleges kansli eller laddas ned här: