| Nyheter

Industrirådet i Almedalen

Industrirådet kommer att arrangera flera seminarier under Almedalsveckan 2018. Varmt välkomna att besöka något av våra intressanta semiarier.

Vart går svensk industri?

Handelspolitiken förändras, samtidigt som AI och robotar blir en del av produktionen. Vilken väg tar svensk industri, och vad behövs för att industriföretag ska fortsätta växa i Sverige?

Medverkar gör bland annat Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S).

Läs mer om programmet här:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50817

Jakten på talangerna

Svensk industri är på jakt efter talangerna. De behövs i en kunskapsintensiv verksamhet men de är svåra att få tag i. Hur vill partierna lösa denna ödesfråga för det svenska näringslivet?

Medverkar gör bland annat Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, (S), Mats Persson, riksdagsledamot, (L), Jakob Forssmed, riksdagsledamot, (KD)

Läs mer om seminariet här:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50818

Svenska punktskatter i en global värld, funkar det?

Vi måste värna vår miljö, det är alla överens om. Men inte om vägen dit. Fungerar till exempel svenska punktskatter och en egen kemikalielagstiftning som är skarpare än den i EU – När all handel är globaliserad?

Medverkar gör bland annat Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister (MP) Emil Källström, riksdagsledamot (C)

Läs mer om seminariet här:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50819

Godsstrategi i hamn – men är politiken ur kurs?

Infrastruktur bygger välstånd men industrins upplever att deras önskemål ofta hamna ofta i kölvattnet. Industrins parter har tagit fram ett gemensamt dokument om vad de önskar se från politiken inom infrastruktur, klimat, logistik och transporter. Kommer industrins önskemål att hörsammas?

Medverkar gör bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Läs mer om programmet här:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54590