| Nyheter

Industrirådet överens om önskemål till godsstrategin!

Industrirådet har nu lämnat ett inspel till godsstratetgin till regeringen. Industrirådet har i anslutning till detta genomfört ett riksdagsseminarium och skrivits en debattartikel på ämnet.

Industrin har för första gången gemensamt tagit fram önskemål för transportpolitiken. Det huvudsakliga önskemålet är att se en politik som fokuserar på godstransporternas nytta och medverka till handel och utveckling i hela landet. Därför måste myndigheter arbeta för alla trafikslag och inte sätta dem i motsats till varandra. Samtidigt måste ny infrastruktur framöver planeras utifrån ett godsperspektiv och bättre ta tillvara innovation och ny teknik.

Arbetet har präglats av och utgått från visionen om ”Ett effektivt och klimatsmart logistiksystem som främjar konkurrenskraft, handel och sysselsättning i hela landet.”

Läs inspelet härLäs debattinlägget härLäs pressmeddelandet här

Om arbetsgruppen:

Transporter och infrastruktur

Arbetsgruppen för transporter och infrastruktur bildades under 2017 och arbetar med industrins behov kopplat till området transporter och transportinfrastruktur. Industrins behov består både av godstransporter och personresor. Arbetsgruppens uppgift är att bereda frågor som är relevanta för parterna och ta fram underlag och rapporter med gemensamma ståndpunkter för Industrirådets parter.

Karolina Boholm, Skogsindustrierna (sammankallande)
Aleksandar Zuza, Industrifacket Metall
Alen Musaefendic, Unionen
Henrik van Rijswijk, Livsmedelsföretagen
Jenni Ranhagen, Jernkontoret
Johan Sittenfeld, Sveriges Ingenjörer
Karin Ewelönn, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
Katarina Lundahl, Unionen
Per Ahl, Svemin
Pär Hermerén, Teknikföretagen