| Nyheter

Industrirådets inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition 2020

Industrin är motor i svensk ekonomi samt nyckelaktör i ambitionen att möta globala samhällsutmaningar. Den svenska industrin leder i flera avseenden det globala näringslivets omställning mot hållbarhet. Det är en kraftfull positionering som kräver politiskt stöd. För att stärka denna viktiga industriella roll krävs investeringar i forskning, utbildnings- och kompetenssatsningar, men också konkurrenskraftiga ramvillkor för företagen.