| Industrins Jämställdhetspris

Intervju med Domsjö Fabriker: Jämställdhet är ett lagarbete

Diplomet har de hängt i huvudkontorets entré så att alla, medarbetare som besökare, ska se. Och under hela 2018 fanns orden ”stolt vinnare av Industrins jämställdhetspris” på webbens startsida och alla rekryteringsannonser. För bioraffinaderiet Domsjö Fabriker, vinnare av Industrins jämställdhetspris 2018, blev priset ett lyft för hela företaget.

– Ett år senare är vi fortfarande jätteglada och stolta över priset internt – det är något vi åstadkommit tillsammans. Det handlar mycket om attityder och vilja till förändring och det finns verkligen i vår organisation, säger Monica Backerholm, kommunikationsansvarig Domsjö Fabriker.

Utmärkelsen ledde till en hel del extern uppmärksamhet i form av intervju- och föreläsningsförfrågningar (och de fortsätter faktiskt att trilla in). Gratulanterna var många, däribland företagets indiska ägare Aditya Birla Group (världens största tillverkare av viskosfiber) och Örnsköldsviks kommun.

I dag är drygt 20 procent av medarbetarna i Domsjö Fabriker kvinnor och var fjärde chef är kvinna. Till skillnad från många andra företag har de valt att inte bestämma en viss procentsats till ett visst årtal, berättar HR-chef Jeanette Börjesson.

– Man kan säga att vi går lite mot strömmen genom att inte sätta ett numerärt mål. Vi ser jämställdhet som en naturlig del i vårt sätt att jobba och det genomsyrar hela verksamheten.

Som exempel nämner hon den utbildning i säkerhetskultur som alla medarbetare går. Vid utbildningen diskuteras arbetsklimat och hur man behandlar varandra. Utbildningen har som mål att höja säkerheten men även att lyfta de så kallade mjuka frågorna, som jämställhet.

I detta ingår också mångfald i ett vidare perspektiv – företaget jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare för alla.

– För oss handlar det helt enkelt om att ta tillvara den extra dimension som mångfald tillför. Alla ska inte vara likadana därför att många gånger tänker vi och ser olika på saker, vilket bidrar positivt till verksamheten. Vi tror att mångfald skapar ökad effektivitet, större kreativitet och ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat, säger Jeanette Börjesson.

Att lyfta goda exempel är viktigt, menar hon. Att visa att Domsjö Fabriker har jobb som passar oavsett kön. Hon betonar att det inte handlar om någon form av kvotering.

– Det är alltid kompetensen som avgör. Att se till individen, oavsett kön eller bakgrund ska prägla all rekrytering på Domsjö Fabriker. Rätt person på rätt plats och att samtidigt ta tillvara på de kvaliteter som en jämnare könsfördelning ger.

Även om Industrins jämställdhetspris är ett bevis på att företaget är på väg i rätt riktning i sin utveckling är de inte nöjda. Det ligger i sakens natur.

– Vi kommer aldrig att gå i mål med vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete, det måste vara en ständigt pågående utveckling. Så det gäller att ha tålamod och att aldrig ge upp, konstaterar Monica Backerholm.