Industrins jämställdhetspris

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas, och därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Utdelningen av Industrins jämställdhetspris 2021 kommer i år att ske i samband med Industridagen den 27 september i Skellefteå. Nomineringsperioden öppnar i slutet av våren – mer information publiceras här.

Senaste vinnaren av Industrins jämställdhetspris är Höganäs AB som tilldelades priset under Industridagen som ägde rum i Sandviken den 30 september 2019. Här kan du se filmen från prisutdelningen med Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och Fredrik Emilson, vd Höganäs. Industrins parter representerades av Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Therese Svanström, kanslichef Unionen.

.