| Nyheter

Livesänt seminarie 21 oktober: Vem bör utbilda för industrins behov? Så kan enskilda och kommunala skolor samverka.

Detta är del 2 i seminarieserien ”En gymnasieskola som öppnar dörrar” om hur gymnasieskolan kan säkra kompetensbehovet inom svensk industri. Seminarierna livesänds. En länk till sändningen mejlas ut till alla anmälda deltagare inför seminariet.

Vem bör utbilda för industrins behov? Så kan enskilda och kommunala skolor samverka.

Plats: Seminarierna livesänds. En länk till sändningen mejlas ut till alla anmälda deltagare inför seminariet.
Tid: 09.00 – 10.00

Antalet gymnasieelever väntas öka kontinuerligt de kommande åren och så även företagens behov av yrkesutbildad personal. Fristående aktörer kan spela en viktig roll i att erbjuda viktiga yrkesutbildningar med stor efterfrågan, men fristående aktörer ingår i dag inte alltid i samverkansområdena. Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola lägger inte heller fram några konkreta förslag på hur fristående aktörer kan bli en del av dessa.

Hur kan vi öka samverkan och skapa synergieffekter mellan kommunala och enskilda huvudmän och därigenom få yrkesutbildningar med tydlig förankring i regionernas kompetensbehov och hos blivande arbetsgivare? Och hur kan vi förbättra kvalitetsstyrningen av utbildningen oavsett huvudman?


Paneldeltagare:

Susanne Christenson, utbildningsdirektör AcadeMedias praktiska gymnasieområde
Magnus Ekenblom, VD Curt Nicolin gymnasiet
Karin Nyman, utvecklingsstrateg på Utbildningskontoret i Linköpings kommun
Kristina Axén-Olin, riksdagsledamot (M)
Johanna Haraldsson, riksdagsledamot (S)

Moderator: Jesper Hedin, Industriarbetsgivarna

I samarbete med Teknikcollege.

Anmäl dig här