| Nyheter

Ny IER-rapport om förutsättningar för industrins konkurrenskraft

Välkommen till presentationen av Industrins ekonomiska råds (IER) nya rapport: ”Global arbetsmarknad, lönebildning, tjänster och infrastruktur – förutsättningar för industrins konkurrenskraft”.

Tid: Torsdag 9 april kl. 09:30
Plats: Manhattan, World Trade Center, Kungsbron 1, Stockholm
Hålltider: Kl. 09:30 Presentation av rapporten
Kl. 10:10 Kommentarer
Kl. 10:30 Pressträff (med tillfälle för frågor och enskilda intervjuer)

Medverkande
Industrins ekonomiska råd (IER), vilket omfattar Cecilia Hermansson, senior ekonom Swedbank och forskare KTH
Juhana Vartiainen, överdirektör Statens ekonomiska forskningscentral, Finland
Mauro Gozzo, chefekonom Business Sweden

Kommentatorer
Pär Hansson, Tillväxtanalys
Martin Hjerpe, McKinsey

Moderator
Pär Isaksson, kommunikationsdirektör Bombardier

Industrins ekonomiska råd (IER) utses av Industrirådet, dvs Industriavtalets parter, och består av fristående ekonomer. IER:s uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna.
Mer information om Industrirådet, Industriavtalet och IER finns på www.industriradet.se. Där kommer även rapporten att finnas tillgänglig för nedladdning efter pressträffen.

Presskontakt:
Lasse Årling, pressekreterare Sveriges Ingenjörer, 070-329 80 08
lars.arling@sverigesingenjorer.se