| Pressmeddelanden

Ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd: Industri under omvandlingstryck

Industri under omvandlingstryck – Regional närvaro, klimatutmaningar och globaliseringskritik

IER:s nya rapport tar upp industrins stora betydelse lokalt i Sveriges olika regioner. Industrin står samtidigt inför en rad nya utmaningar. Globalt har vi fått en ny våg av kritik mot globalisering och frihandel samtidigt som klimatfrågorna utgör en utmaning.

Nationellt upplever Sverige utmaningar i att hantera strukturomvandlingen och framför allt att åstadkomma balans på bostadsmarknaden. Industrins omställningsförmåga har samtidigt visat sig vara stark.