| Nyheter

Samtal 1 av 3 – Bäst i världen på svåra jobb

”Bäst i världen på svåra jobb” var i fokus när Industridagen 2021 höll sitt första samtal av tre som leder mot finalen i september. Det blev en spännande timme med perspektiv från olika håll, inspel från deltagare och en spaning från öst.

Industrin befinner sig mitt i en omställning av rang – det handlar om digitalisering och vägen mot en klimatsmart och hållbar produktion. Den kompetens som behövs inom företagen idag – som arbetare eller tjänsteman – är något helt annat jämfört med igår och blir alldeles säkert något annat imorgon. Det gäller att hänga med i svängarna, både som anställd, arbetsgivare och utbildningsanordnare, för att säkerställa de kompetenser som behövs.

Marie Nilsson, ordförande IF Metall och Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen – idag gemensamt på plats som värdar från Industrirådet inledde med att understryka utmaningarna. IF Metalls undersökningar visar att bara sju av tio medlemmar får någon kompetensutveckling alls på jobbet. Av Teknikföretagens medlemmar är det  samtidigt fler än hälften som säger att de inte kunnat utveckla produkter och tjänster i den takt de velat, just på grund av att de inte hittar personer med rätt utbildning. Vilka möjligheter det finns när vi hittar vägar framåt för att bli ”Bäst i världen på svåra jobb”.

Därmed blev det dags för moderator, Jon Forssell, att presentera dagens panel som bestod av tidigare arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, Anna Margitin, ordförande för Akademikerna på Volvo Cars, Karin Ahnqvist, HR-chef på Boliden Rönnskär och Birgitta Södergren, docent från Handelshögskolan och organisationsforskare som bland annat ledde studien Flaggskeppsfabriken. En  studie på uppdrag av IF Metall och Teknikföretagen, med stöd av Vinnova, som undersökte framgångsfaktorer hos tio ledande företag som under lång tid bedrivit produktion i Sverige och klarat sig genom många omställningar och teknikskiften.

Samtalet kom att bli ett spännande erfarenhetsutbyte som hade en tydlig röd tråd: Glöm det som har misslyckats, titta istället på det som går bra och undersök varför det går bra.

– Och ta sedan vara på styrkorna och använd dem igen, menade Birgitta Söderberg.

Hur och att man pratar om förändringen är viktigt. Är den ett hot eller en möjlighet? För att lyckas få med alla på tåget är samverkan och att skapa positivitet kring förändring en viktig nyckel.

– Det handlar mycket om mindset och att hitta den inre drivkraften, menade Anna Margitin.

På Rönnskär är personalen positiv till förändring och kontinuerlig kompetensutveckling något helt naturligt.

– Vi har cirka 70 interna utbildningar per år, berättade Karin Ahnqvist.

Hillevi Engström förklarade att hon ser mångfald och ett öppet samhälle som en förutsättning för att klara omställningen.

– Och det är viktigt att fler får chansen att hitta rätt på arbetsmarknaden, menade hon.

Nästa digitala Industridagsseminarium är den 27 maj kl 11:00. Gå in här och anmäl dig!