| Nyheter

Torsdag 10 december – Pressträff och genomgång av Industrins Ekonomiska Råds nya rapport Industrin och Pandemin

Press och media hälsas välkomna att närvara vid en digital presentation om Industrins ekonomiska råds (IER) nya rapport – Industrin och pandemin. Rapporten belyser pandemins påverkan på samhällsekonomi och industri samt en geopolitisk analys.

Rapporten innehåller en granskning av de ekonomisk-politiska insatserna i Sverige för att minska verkningarna av krisen ur industrins perspektiv, en analys av pandemin och de geopolitiska spänningarnas inverkan på industrins villkor globalt samt en analys av pandemins effekter på den ekonomiska politiken och den makroekonomiska stabiliteten på lång sikt.

IER presenterar rapporten som sedan kommenteras av Cecilia Hermansson, forskare, KTH och Karolina Ekholm, professor, Stockholms Universitet.

IER utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IERs uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna. Ledamöter i IER är:

  • Mauro Gozzo, Mauro Gozzo Consulting AB (ordförande)
  • Juhana Vartiainen, politices doktor, riksdagsledamot i Finland
  • Ola Bergström, professor, Göteborgs Universitet

Tid för seminarium: Torsdag 10 december kl. 09.00-11.00

Plats: Livesändning via videolänk

Anmälan: johanna.zetterstrom@fikansli.se
De som är anmälda kommer att få ett mail med länk till sändningen. Det kommer finnas möjlighet för press och media att ställa frågor till rapportförfattarna. Enskilda intervjuer är möjliga över telefon efter presentationen är slut.

Julius Petzäll Mendonca
Pressekreterare
010-4708469
julius.petzall@gsfacket.se

Gustav Wiel-Berggren
Pressekreterare
08-782 0818
Gustav.wiel-berggren@teknikforetagen.se