Industridagen symbol

Vi följer och främjar tillämpningen av Industriavtalet

Om Industriavtalet
Industrirådet

Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet

Industrirådet

Industriavtal är en hörnsten för lönebildningen i Sverige

Industrirådet

Avtalet har undertecknats av våra medlemmar från industrisektorn

Senaste nyheterna

Industrinsjämställdhetspris 2013 gick till Boliden

Intervju med Boliden: Jämställdhet är en utveckling av kulturen i företaget

Att ha ett tydligt mål som koncernledningen står bakom och kommunicerar i alla sammanhang är en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång på jämställdhetsområdet. Det är filosofin på Boliden som 2013 tilldelades Industrins jämställdhetspris. Metallföretaget Boliden har 4…

Läs mer

Intervju med Indexator: Jämställdhet är en ledningsfråga

Det gäller att hela tiden hålla jämställdhetsfrågan levande och inte slå sig till ro. Och…

Läs mer

Industrirådets FoI-inspel oktober 2015

För att kunskap ska bidra till konkurrenskraft behöver forskningsresultat komma till nytta i industrin. Kvaliteten…

Läs mer
Nyhetsarkiv

Senaste rapporterna

Rapportarkiv