Välkommen till Industrirådet!

Industrirådet (tidigare Industrikommittén) består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

 

Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Det nya Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni, förstärker och breddar parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärker också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

 

Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet (tidigare Industrikommittén) som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Nyheter

”Det finns inga good old days!”
Leif Johanssons tal från Industridagen 2015

Svenska folket: Tacka industrin för Sveriges välfärd, jobb och tillväxt!
Mer än 90 procent av Sveriges vuxna befolkning anser att industrin är viktig för den svenska ekonomin. Mer än varannan uppger att industrins betydelse är mycket stor. Det visar en ny undersökning från TNS Sifo som Industrirådet – en samverkansgrupp för arbetsgivare och fack inom industrin – låtit göra inför Industridagen, som hålls idag den 5 februari 2015.

Industrins jämställdhetspris till Coca-Cola Enterprises Sverige
Industrins jämställdhetspris 2015 går till Coca-Cola Enterprises Sverige. Priset överräcktes av H.K.H. Prins Daniel under Industridagen i Södertälje på torsdagen, och mottogs av VD Pierre Decroix. Bakom jämställdhetspriset står arbetsgivar- och fackförbund inom industrin.

» Nyhetsarkiv

Senaste rapporter