| Nyheter

Är vi på väg mot grön protektionism? Ny rapport från Industrins Ekonomiska Råd

Den ny rapporten från Industrins Ekonomiska Råd tar sin utgångspunkt från EU:s nya intresse för industripolitik och dess påverkan på svensk industri och fokuserar främst på två områden:

1) Kompetensförsörjning i relation till den tekniska utveckling som sker i klimatomställningens spår.
2) Klimatet och då framför allt det koldioxidläckage som sker när svensk industri tappar marknadsandelar och industriproduktion flyttas ut från Sverige.

Se presentationen av rapporten här: