Digitaliseringsspår

Vi har samlat ett pärlband av seminarier med lite olika vinklar på Industridagens övergripande tema – Människan i digitaliseringen. Läs mer om dem nedan, när du anmäler dig väljer du en från varje block.

Block 1

Teknikens och människans bästa egenskaper

Målet för produktion är ju att skapa så mycket värde som möjligt, med optimalt resursutnyttjande och till lägsta kostnad. Hur kombinerar vi Teknikens och människans bästa egenskaper, på ett optimalt sätt? Behöver vi jobba med Lean production när vi kan automatisera hela rasket? Vi dyker ner i dessa frågeställningar tillsammans med Åsa Fasth-Berglund forskare vid Chalmers, Monica Bellgran, professor vid KTH Södertälje och P-O Sjöberg från RISE ICT. Moderator: Birgitta Öjmertz, Programledare Produktionslyftet

Kan industrin vara arenan för digitala rockstars?

Möt en kavalkad av framtida och befintliga digitala rockstars. Vilka krav ställer de på industrin för att den ska vara en attraktiv arbetsgivare? Och vad kan och vad vill de bidra med? Lyssna och inspireras. Allt summeras i ett manifest till industrin. Lena Miranda, vd Science Park Mjärdevi bjuder in till diskussion med några av Östergötlands digitala stjärnor.

Små företag – stora planer!

Digitalisering i små- o medelstora företag är en nyckel för Industrisveriges konkurrenskraft. Kickstart Digitalisering är ett nationellt program riktat till mindre och medelstora företag för att inspirera och initiera digital omvandling. Målet är tusen digitaliserade företag. Möt ett par av de företag som sparkat igång sin egen digitalisering med hjälp av programmet. Vilka drivkrafter ligger bakom de mindre företagens digitalisering? Vad är svårt och vad har man åstadkommit så här långt?

Hotar digitaliseringen jämställdheten?

Teknik uppfattas ofta som neutral men i framtidens digitala infrastruktur riskerar vi att bygga in värderingar som leder till att tekniken exkluderar. Att så få har hög digital kompetens och därmed insyn i hur system konstrueras tvingar oss att tänka över hur vi gör för att säkra en teknikutveckling som leder till en hållbar och inkluderande framtid för alla. Pedro Sanches, forskare KTH inleder och därefter diskuteras utmaningarna med förra årets vinnare av Industrins jämställdhetspris Saab AB, Karin Nygårds – lärare, författare och sakkunnig inom programmering i grundskolan och Olle Bälter, lektor i datalogi, docent i människa-datorinteraktion på CSC, KTH.

Visualisering som beslutsstöd i en värld med komplexa data

Utmaningen för oss människor är inte längre informationsförsörjning. Nu behöver vi istället informationsreducera för att kunna fatta beslut och agera. Hur ska det gå till? Med hjälp av visualisering går det att utvinna insikter ur komplexa data och enorma informationsflöden. Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och Jonas Löwgren, professor, Linköpings Universitet ger konkreta exempel och diskuterar principer för att dra nytta av de möjligheter som visualisering erbjuder.

Den digitala människans påverkan på dagens och framtidens logistik

Vi digitala människor kräver leveranser 24/7 oavsett om det är julafton och oavsett var vi befinner oss. Men hur påverkar våra nya konsumtionsmönster industrin? Vilka strategiska beslut behövs och vilka produkter och lösningar finns bakom kulisserna för att möta våra krav? Toyota Material Handling Europe beskriver hur de strategiskt tagit sig an anpassningen i en bransch där ditt och mitt nya beteende utgör drivkrafterna till kraftiga förändringar men också stark miljöpåverkan. Jonas Lindell, Head of Corporate Communication, berättar om företagets pågående resa, om dess utmaningar och möjligheter.

Block 2

AI, IoT och 3D förnyar våra arbetssätt

Dags att lämna ”domedagsprofetiorna” där framtidens verkstäder helt bemannas av robotar. I stället diskuterar vi hur 3D-printing och andra tekniker förnyar och förändrar våra verkstäder och våra arbetssätt. Machine learning och andra digitala stödverktyg blir en jättemöjlighet för effektivare tillverkning. Automationsvågen kommer även att radikalt förändra många tjänstemannayrken, är vi beredda på det? Medverkar gör Maria Weiland, Business Development R&T, Saab Aerostructures, Aleksandar Zuza, Utredningsenheten, IF Metall och Seyed Hosseini från AM Research Lab, Swerea IVF. Moderator: Mats Lundin, vd Swerea IVF

Utsiktspunkt 2028 – så revolutionerades utbildningen i Sverige

Vi gör en resa genom det senaste årtiondet och möter studiekamrater i form av aicobots, vi lyssnar på ai-musik, vi fascineras över den snabba utvecklingen inom additiv tillverkning, nya voxelskrivare, awarenet-fabriker och vi är stolta över nollvision för avhopp i skolan och mer därtill. Vi ser nyttan av att vi i svensk skola valde att satsa på den pedagogiska utvecklingen genom att surfa på digitaliseringsvågen redan 2018! Reseledare är Magnus Schenström, vd för Curt Nicolin Gymnasiet med förstärkning av flera elever från skolans olika program.

Digital kompetensomställning – en fråga som inte kan vänta!

Digitaliseringen är en av krafterna som har påverkat och fortsatt kommer påverka kompetensbehoven framöver. De kan delvis täckas av nyrekryterad kompetens, men att kompetensväxla befintligt anställda och ta tillvara medarbetarnas erfarenhet kommer vara A och O. Hur tar sig företagen an kompetensomställningsfrågan? Och hur låter vi dåtidens kompetens tillsammans med nutidens, bli framtidens? Medverkande: Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall, Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige AB och Daniel Ellison, vd Motala Verkstad Group. Moderator: Elin Hultman, vice vd Skill

Den digitala resan – människor och teknik tillsammans

Företag som verkar på en internationell marknad gör det i stenhård konkurrens, effektivisering med hjälp av digitalisering är avgörande. Hur påverkar det människorna – medarbetare, underleverantörer och kunder? Med Siemens som exempel belyses frågan ur flera perspektiv. Till exempel lyfts behoven av kompetens och nya affärsmodeller fram och man pekar på tydliga vinster och besparingar som är möjliga att nå.

Digitaliseringen är här – var är lärosätena?

Digitaliseringen stannar inte för någon. Hur kan vi tillsammans accelerera högskolans omställning för att möta digitalisering i arbetslivet? Vi vill ge dig svaret i ett inspirerande och framåtsyftande samtal om hur högskolorna, arbetsgivare och arbetstagarrepresentanter tillsammans kan lösa kompetensbristen i näringslivet samt hur individen ska hänga med i digitaliseringens snabba utveckling.

Hur arbetar framtidens ingenjör?

Förändringshastigheten tilltar, precis som utbytet med omvärlden. Framtidens ingenjör är katalysatorn som klarar gränsöverskridande samarbete, rör sig fritt mellan akademisk miljö och tillämpning i produktion. Hållbar utveckling och tillverkning är självklart. Ingenjörens problemlösningsförmåga kommer att vara attraktiv på fler arenor än de idag klassiska. Hur – och var – arbetar framtidens ingenjör? Peter Larsson, samhällsdirektör Sveriges Ingenjörer, modererar en spännande panel: Håkan Lans, uppfinnare och entreprenör, Anna Margitin, Senior Director, Customer Service Volvo Cars, Theresia Silander Hagström, civilingenjör och foodtech-entreprenör, KTH, Daniel Laving, teknolog, KTH.