| Nyheter

Höga löneökningar är en riskfylld strategi

Trots relativt går tillväxt befinner sig svensk ekonomi ännu i en återhämtning. Omvärldsutvecklingen är splittrad med en avmattning i tillväxtländerna och risken har ökat för en svagare global BNP-tillväxt. Att i ett sådant läge satsa på höga löneökningar för att underlätta för Riksbanken att nå sitt inflationsmål, är en riskfylld väg för exporten. Det skriver Industrins Ekonomiska Råd i sin rapport ”Inför avtalsrörelsen 2016”.