Övergripande program Industridagen 2008

09.30 Registrering och kaffe
10.00 Välkommen

Leif Brodén, Industrikomitténs ordförande, koncernchef Södra

Industrins offert – avstämning

Agneta Dreber, VD Livsmedelsföretagen

Industrikomitténs inspel till FoI 2008

Anders Narvinger, VD Teknikföretagen

An international perspective on challenges ahead

Michael Wood, United STates Ambassador to Sweden

Fem företags klimatarbete

Magnus Hall, VD Holmen
Martin Pei, teknisk direktör SSAB
Hasse Johansson, forskningschef Scania AB
Håkan Djuphammar, ansvarig för system arkitektur Ericsson
Fredrik Winberg, vd Cementa

12.00 Lunch
13.00 Konkurrenskraft och klimatmål

Peter Gossas, VD Sandvik Materials Technology

Klimatfrågan och industrins branscher

Marie S. Arwidson, VD Skogsindustrierna
Maud Olofsson, vice statsminister

Samverkan för klimatmålen – panel

Peter Honeth, statssekreterare Utbildningsdepartementet
Jöran Hägglund, statssekreterare Näringsdepartementet
Lars Ekecrantz, departementsråd, Miljödepartementet
Elisabeth Nilsson VD Jernkontoret
Ulf Bengtsson, ordförande Sveriges Ingenjörer
Anders Narvinger, VD Teknikföretagen
Jan-Henrik Sandberg, ordförande Pappers

Kaffe
16.00 Avslutning
Sammanfattning av dagen

Stefan Löfven, Ordförande IF Metall

Avslutning

Leif Brodén, Industrikomitténs ordförande, koncernchef Södra
Nedjma Chaouche, Moderator