| Nyheter

Industrins jämställdhetspris till Indexator

Indexator AB i Vindeln tilldelas Industrins Jämställdhetspris för 2012. Priset delades ut under Industridagen på onsdagen.

Industrins jämställdhetspris är ett nyinstiftat pris för att belöna insatser för ökad jämställdhet inom industrin. Vinnaren har utsetts av en jury bestående av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin.
– Vi på Indexator är medvetna om hur viktigt det är att agera aktivt och målmedvetet för att kunna attrahera de mest kompetenta personerna. Avgörande i det arbetet är att säkerställa att vi är en bra arbetsplats för alla oavsett kön, etnicitet etc. Att vi nu tilldelats Industrins jämställdhetspris ser jag som ett kvitto på att det vi tror på och arbetar för är rätt, säger Gunnar Bålfors, vice VD på Indexator.

Indexator är ett verkstadsföretag som tillverkar rotatorer till bland annat skogsmaskiner. Företaget har 225 anställda och en omsättning på 470 miljoner. Exportandelen är 65 procent och försäljningen går till 40 länder.
Juryn har lämnat följande motivering:

”Indexator finns i ett litet samhälle i Norrland och gjorde en satsning för att bli en attraktivare arbetsgivare och rekrytera de mest kompetenta personerna, oavsett kön. Ett jämställdhetsprojekt drogs igång med utgångspunkten ”Vi skall vara bäst i världen på det vi gör – då måste de bästa välja att jobba hos oss”.
Företagets ledning har varit engagerad i arbetet och integrerat jämställdhetsarbetet med verksamhetens övergripande mål, vision och arbetsmetodik. Allt har samlats i Indexators filosofi.

Ledare inom Indexator har utbildats och alla medarbetare har involverats genom diskussioner om värdegrunder. Företaget har också tagit fram en ny rekryteringsrutin och lokala yrkesutbildningar har genomförts.
Arbetet har gett resultat! Indexator har nått målet om fler kvinnliga sökande till lediga jobb; en ökning från 10 till 50 procent. Detta har resulterat i fler kvinnliga medarbetare; andelen har gått från 11 till 22 procent. Företaget ser också att satsningen lett till minskad sjukfrånvaro och förbättrad produktivitet och kvalitet.”

Kontakt:
Gunnar Bålfors, Vice VD Indexator, tel 070-590 09 39
Agneta Dreber, Ordförande i Industrins arbetsgrupp för jämställdhet och mot diskriminering, tel 070-682 65 01
Anna Nordin, förhandlingschef Livsmedelsföretagen, tel 076-812 65 07