[fullwidth background_color=”#e66b00″ background_image=”https://www.industriradet.se/wp-content/uploads/jamstalldhetspriset-bakgrund.jpg” background_parallax=”left” parallax_speed=”0.5″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” fade=”no” padding_top=”40″ padding_bottom=”20″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” class=”” id=”banner”]

Industrins Jämställdhetspris logotyp
[button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2021/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2021[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2019/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2019[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2018/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2018[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2016/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2016[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2015/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2015[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2013/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="#ffffff|#ffffff" gradient_hover_colors="transparent|transparent" accent_color="#ff7700" accent_hover_color="#ffffff" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2013[/button]

[/fullwidth]

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.1″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”60″ padding_bottom=”60″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” class=”” id=”jamstalldhetspriset”]

[two_third spacing=”yes” last=”no” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Industrins jämställdhetspris 2013

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer.

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas, och därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

[/two_third]

[one_third spacing=”yes” last=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

[/one_third]

[/fullwidth]

[fullwidth background_color=”#f7f7f2″ background_image=”https://www.industriradet.se/wp-content/uploads/pristagare-boliden-2.jpg” background_parallax=”left” parallax_speed=”0.3″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”120″ padding_bottom=”120″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” class=”” id=”pristagare”]

Pristagare 2013
Boliden

[/fullwidth]

[fullwidth background_color=”#f7f7f2″ background_image=”” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.1″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”100″ padding_bottom=”100″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””]

[two_third spacing=”yes” last=”no” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Om pristagaren

Jämställdhet är en utveckling av kulturen i företaget

Att ha ett tydligt mål som koncernledningen står bakom och kommunicerar i alla sammanhang är en av de viktigaste faktorerna för att nå framgång på jämställdhetsområdet. Det är filosofin på Boliden som 2013 tilldelades Industrins jämställdhetspris.

Metallföretaget Boliden har 4 900 medarbetare i Sverige, Norge, Finland och på Irland. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. En industri som traditionellt sett varit mansdominerat men som genom medvetna satsningar ”inte bara spränger berg, utan också många fördomar om gruvbranschen” som det står i vinnarmotiveringen till Industrins jämställdhetspris 2013.

– Jämställdhet är en utveckling av kulturen i företaget. Det är en långsiktig process och inte en kampanj, konstaterar Ann-Christin Thunehed, Director Group Human Resources på Boliden.

I Bolidens jämställdhetsarbete ingår bland annat lönekartläggningar, jämställdhetsplaner på alla enheter och återkommande utbildningsdagar. Genom programmet ”Woman at Work” stöttas bildandet av kvinnliga nätverk med fokus på kvinnors karriärutveckling inom koncernen.

– Vi har inte jobbat med kampanjer utan lyfter in jämställdhets- och mångfaldsfrågan i många olika situationer på ett standardiserat sätt. Vi mäter bland annat andelen kvinnor i olika utbildningar och vi följer upp hur kvinnor och män upplever sin arbetssituation, säger Ann-Christin Thunehed.

För att nå framgång i jämställdhetsarbetet är det viktigt att se rekrytering som en långsiktig investering och att bli ett föräldrasmart företag, menar hon.

– Vi har i många år sett föräldraledighet som en del av den personliga utvecklingen. Och vi tillsätter kvinnor på kvalificerade tjänster när de är föräldralediga.

Kvinna eller man är alltid en fråga i rekryteringsprocessen på Boliden.

– När vi rekryterar själva och när vi använder externa samarbetspartners ställer vi kravet att det ska finnas minst en kvinna bland slutkandidaterna.

Att ha ett tydligt mål som ledningen står bakom och kommunicerar i olika sammanhang är a och o enligt Ann-Christin Thunehed. Bolidens koncernledning har satt upp ett tydligt och långsiktigt mål för koncernen: vid utgången av 2018 ska 20 procent av de anställda vara kvinnor. För 2015 var siffran 17,8 procent, en ökning från 2013 med 0,7 procent.

– Det kan tyckas att vi tar små steg framåt men med tanke på att vi har en personalomsättning på 4-5 procent så är jag glad över det resultat vi har idag, säger Ann-Christin Thunehed.

Även om totalen kan tyckas gå långsamt så har det gått betydligt snabbare inom vissa delar av koncernen. Exempelvis utgör kvinnor 32 procent av medarbetarna inom prospektering, det vill säga sökandet efter naturråvaror, en ökning med 22 procent på tio år. Andelen kvinnor inom Boliden Gruvors teknikavdelning är nu 21 procent (16 procent 2005) och i Sveriges största koppargruva Aitik strax söder om Gällivare är 41 procent av truckförarna kvinnor.

Text: Karin Fjell Hager
Foto: Boliden


[/two_third]

[one_third spacing=”yes” last=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Motivering

Ett företag inom en av våra viktigaste basindustrier har genom medvetna satsningar fått kvinnor att bli bergarbetare och har ett smältverk med en majoritet kvinnor i ledningen. Det här är företaget som befordrar personal under deras föräldraledighet och tidigt tryckte på betydelsen av pappaledighet. Företaget spränger därmed inte bara berg, utan också många fördomar om gruvbranschen. Industrins jämställdhetspris 2013 går till Boliden.

Andra pristagare


[/one_third]
[/fullwidth]