[fullwidth background_color=”#e66b00″ background_image=”https://www.industriradet.se/wp-content/uploads/jamstalldhetspriset-bakgrund.jpg” background_parallax=”left” parallax_speed=”0.5″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” fade=”no” padding_top=”40″ padding_bottom=”20″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” class=”” id=”banner”]

Industrins Jämställdhetspris logotyp
[button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2021/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2021[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2019/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2019[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2018/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2018[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2016/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="#ffffff|#ffffff" gradient_hover_colors="transparent|transparent" accent_color="#ff7700" accent_hover_color="#ffffff" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2016[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2015/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2015[/button] [button link="https://www.industriradet.se/jamstalldhetspris/2013/" color="custom" size="medium" stretch="no" type="flat" shape="" target="_self" title="" gradient_colors="transparent|transparent" gradient_hover_colors="#ffffff|#ffffff" accent_color="#ffffff" accent_hover_color="#ff7700" bevel_color="" border_width="1px" icon="" icon_divider="yes" icon_position="left" modal="" animation_type="0" animation_direction="down" animation_speed="0.1" animation_offset="" alignment="left" class="year-button" id=""]2013[/button]

[/fullwidth]

[fullwidth background_color=”” background_image=”” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.1″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”60″ padding_bottom=”60″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”yes” menu_anchor=”” class=”” id=”jamstalldhetspriset”]

[two_third spacing=”yes” last=”no” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Industrins jämställdhetspris 2016

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. En industri där individens kompetens och prestationer tas till vara borgar för en konkurrenskraftig industri med tillväxt och innovativa miljöer.

2016 års vinnare är Saab AB som tilldelades priset under Industridagen som ägde rum i Malmö den 17-18 oktober 2016.

[/two_third]

[one_third spacing=”yes” last=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Prisutdelning & seminarium

Prisutdelning och seminarium om industrin och jämställdhet ägde rum under Industridagen i Malmö, 17 oktober 2016.


[/one_third]

[/fullwidth]

[fullwidth background_color=”#f7f7f2″ background_image=”https://www.industriradet.se/wp-content/uploads/Saabhög.jpg” background_parallax=”left” parallax_speed=”0.3″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”120″ padding_bottom=”120″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” class=”” id=”pristagare”]

Pristagare 2016
Saab AB

[/fullwidth]

[fullwidth background_color=”#f7f7f2″ background_image=”” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.1″ enable_mobile=”no” background_repeat=”no-repeat” background_position=”right center” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_webm=”” video_mp4=”” video_ogv=”” video_preview_image=”” overlay_color=”” overlay_opacity=”0.5″ video_mute=”yes” video_loop=”yes” fade=”no” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”100″ padding_bottom=”100″ padding_left=”0″ padding_right=”0″ hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” class=”” id=””]

[two_third spacing=”yes” last=”no” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Om pristagaren

Kontinuerlig uppföljning ger resultat i jämställdhetsarbetet

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab vann Industrins Jämställdhetspris 2016 med motiveringen att företaget ”genom ett strategiskt, långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en handlingskraftig banbrytare i en traditionellt mansdominerad bransch”. Saabs HR-chef Lena Eliasson delar med sig av företagets framgångsrecept.

När Saab 2009 initierade det som kom att kallas för 30/70-projektet hade företaget 14 procent kvinnliga chefer i Sverige. Målet var att år 2015 skulle 30 procent av cheferna vara kvinnor.

Företaget har arbetat brett med 30/70 projektet som bestått av flera olika moment, däribland ett mentorprogram där kvinnliga adepter fått råd och stöd av både manliga och kvinnliga mentorer.

– Vi har även arbetat aktivt med att öka antalet kvinnliga kandidater vid rekryteringar och särskilt vid chefsrekryteringar. Bland annat har vi vänt oss internt vid rekrytering och uppmanat kvinnor att söka ett visst arbete, berättar Saabs HR-chef Lena Eliasson.

– Vi har också utvecklat platsannonserna på så sätt att det ska vara attraktivt för kvinnor att söka arbete på Saab. I slutändan har alltid den mest kvalificerade kandidaten rekryterats, men det har varit viktigt för oss att utöka kretsen av sökanden med kvinnliga kandidater.

Bolaget har övergripande arbetat med att se till att kvinnliga chefer har uppmärksammats internt men även externt, bland annat genom att nominera kandidater till projektet ”Battle of the numbers”. Att synliggöra vikten av kvinnliga chefer har varit viktigt.

– Vi har också varit aktiva i projektet IGEday (Introduce a girl to engineering day) som vänder sig till kvinnliga elever som läser på högstadiet eller gymnasiet. Syftet med detta har varit att motivera unga kvinnor att studera teknik. Vi har också varit aktiva i projekt på KTH för att få kvinnliga studenter att söka sig till oss på Saab efter avslutade studier, säger Lena Eliasson.

Att mäta och följa upp resultatet har varit viktigt för Saab i jämställdhetsarbetet. Genom kvartalsvisa uppföljningar har företaget kunnat se hur aktivt man har arbetat med jämställdhetsfrågan i verksamheten och om något affärsområde har släpat efter. En annan avgörande faktor är att projektet har initierats och lyfts fram av koncernledningen.

– Rapportering av uppföljning har skett kontinuerligt till koncernledningen och på så sätt har cheferna haft ytterligare incitament att arbeta aktivt med projektet. Det är även viktigt att ge projektet tid och att inte ge efter. Det gäller att hålla fast vid sitt mål.

30/70-projektet nådde nästan det uppsatta målet.

– Utfallet blev 28 procent och vi är mycket nöjda med det. Framförallt har vi lyckats med att skapa en företagskultur där medvetenheten om och vikten av jämställdhet genomsyrar hela organisationen. Vi upplever att vi har skapat en positiv anda och effekten syns även externt, bland annat har vi klättrat i Universums rankning av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörsstudenter.

Men företaget sätter inte stopp där.

– Nu höjer vi ambitionen och har initierat ett nytt projekt; 35/65/30-projektet. Det innebär att år 2025 ska vi ha 35 procent kvinnliga lönesättande chefer, 65 procent manliga lönesättande chefer och 30 procent kvinnliga anställda, säger Lena Eliasson.


[/two_third]

[one_third spacing=”yes” last=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”center center” link=”” hover_type=”none” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”solid” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”0″ animation_direction=”down” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””]

Motivering

Industrins jämställdhetspris 2016 går till Saab, som genom ett strategiskt, långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en handlingskraftig banbrytare i en traditionellt mansdominerad bransch.

Andra pristagare


[/one_third]
[/fullwidth]