| Pressmeddelanden

Ny rapport från Industrins ekonomiska råd: Den svenska industrin, industriavtalet och framtida utmaningar

Industriavtalet har funnits i 20 år och det har haft en stor påverkan på svensk lönebildning. Under senare tid har kritik riktats mot Industriavtalet. Bland annat hävdas att det inte tillåter marknadsmässigt motiverade förändringar av relativlöner, att industrin – som man menar ändå krymper och betyder allt mindre för svensk ekonomi – inte längre bör sätta märket utan att hemmamarknaden som har brist på arbetskraft bör ta över den lönenormerande rollen.