| Nyheter

Otillräcklig infrastruktur hotar industrins konkurrenskraft

Offentliga investeringar i bostäder och övrig infrastruktur har under en längre tid understigit behoven. För industrin riskeras konkurrenskraften. Förutsättningarna för att lokalisera och bedriva industriell verksamhet i Sverige påverkas negativt. Det behövs starkare finanspolitiska drivkrafter till både nyinvesteringar och underhåll av befintlig infrastruktur. Det framhåller Industrins Ekonomiska Råd (IER) i sin nya rapport.a

Ladda ner rapporten IER-rapport 2015