17 oktober – 10:00-12:00

Snabbspår – Lokal attraktion föder global framgång

Vi snabbstartar förmiddagen med en bukett av snabbspår som alla tar sin utgångspunkt i vårt övergripande tema. Du hinner med två av dem!

Framtidens livsmedelsindustri – Sverige tar täten

Den nya nanotekniken skapar förutsättningar för flera branscher att ta nya kliv. Livsmedelsindustrin är en av Skånes viktigaste och största näringar. Nu skapas ännu bättre möjligheter att verkligen sätta Skåne och Sverige på den globala livsmedelskartan. Med ESS och Max IV finns goda förutsättningar att utveckla morgondagens produkter. Men det gäller att vässa såväl kompetens som genomförande – hur ska det gå till?

Livsmedelsakademin och Region Skåne

Röd flagg! Vem jobbar i ditt företag i framtiden?

Inom flera yrkesområden flaggas det rött – risken för brist på rätt kompetens är hög inom teknik/industri, vård och omsorg samt pedagogisk personal. Det gäller hela Sverige och tittar vi på Skåne är den prognosticerade bristen 2020: 3200 industriutbildade, 4800 ingenjörer. Hur jobbar vi för att vända rött till grönt? Ett konkret pass med nuläge, trender och verktyg för att mota kompetensgapet i grind.

Region Skåne

Upp, ner och så upp igen. Att vända kris till framgång.

Följ med på en resa som, med Skåne som utgångspunkt, visar hur framgång som blir till kris blir till ny framgång. Från varvsstad till centrum för spel- och medieindustri, från uppgång och fall i mobilsektorn, från sto spelare på Life Science-scenen till 100 utvecklingsbolag. Jan Sturesson, specialist inom omvärldsanalyser och världstrender, leder oss genom historien men blickar framför allt framåt och pekar på hur den nya industrin står rustad för framtida trender och möjligheter.

Region Skåne

I den smarta industrin snurrar hjulen – Men inte utan konkurrenskraftiga SME

I det industriella ekosystemet är vi beroende av varandra, stora av små och små av stora. Den globala konkurrensen ökar och Sveriges konkurrensfördelar bygger på att hela kedjan av producenter och underleverantörer ligger i framkant – såväl när det gäller effektivt samarbete som utveckling. I det smarta industriella ekosystemet möts och jobbar man tillsammans. IUC delar med sig av framgångsfaktorer och rollen som nav i systemet.

IUC

Den första ingenjören – pilotprojektet som växlar upp Småländsk industri

När mindre företag tar klivet och anställer spetskompetens kan det ge stor effekt för affär och för Sverige. Här finns en enorm potential att ta tillvara. Lyssna till berättelsen om hur Jönköpings län tillsammans med fyra branscher framgångsrikt har jobbat med småföretag – verktyg, resultat och framgångsfaktorer. Du möter företag, projektledare och organisation.

Industrirådet


Den perfekta matchen

Industrins utveckling står och faller med dess medarbetare – idag är de flesta eniga om att den matchningen tar för lång tid, samtidigt som vi har en stor kompetensreserv som står utanför arbetsmarknaden idag. Hur ska vi skapa en snabbare väg framåt? Med utgångspunkt i den pågående regeringens utredning ”…om det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag” diskuterar vi verktyg och mekanismer och skapar en önskelista för framtiden.

Medverkar gör Cecilia Fahlberg Pihlgren, ansvarig för utredningen, Madelene Engman, vice förbundsordförande GS, Karin Thapper, kompetensförsörjningsansvarig Livsmedelsföretagen, Anders Weihe förhandlingschef Teknikföretagen. Marie Söderqvist vd Livsmedelsföretagen modererar.

Jämställdhet – en framgångsfaktor för industrin

Industrin består idag av 25 procent kvinnor, vi kan bättre! Få är de som är mot en mer jämställd industri – men hur uppnår vi det? Varför är jämställdhet viktigt inom industrin? Och vilket ansvar har de olika parterna? Har vi råd med att inte ta tillvara varje individs fulla potential?

Under ett panelsamtal diskuterar vi utifrån tre aktörers horisont på vilket sätt jämställdhet är en framgångsfaktor för industrin. Vad säger utbildningssamordnaren, näringslivet, samhällsdebattören?

Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad, Annika Mårtensson, prorektor Lunds tekniska högskola, Maria Nolberg, talent acquisition Coca-Cola Enterprises Sverige. Moderator: Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer.

Industrins jämställdhetspris

Infrastruktur för gränslös framgång

Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, inleder och ger näringslivets bild av hur infrastruktur spelar roll för företagens tillväxt. Med en fungerande och stabil infrastruktur har företagen möjlighet att blomstra – oavsett vart verksamheten är placerad.Vad som är välfungerande infrastruktur är under ständig förändring i takt med samhällets utveckling och människors och företags behov. En region utan god infrastruktur tappar snabbt mark i konkurrensen om företagsamhet, kompetens och livskvalitet både nationellt och globalt.

Efterföljande samtal med bland andra Michael Svane, chef för infrastrukturfrågor för Dansk Industri och Pia Kinhult, rådgivare ESS och fd medlem i Infrastrukturkommissionen.

Sydsvenska Handelskammaren

Paper province – från massa till ledande inom bioekonomi

I Värmland går näringsliv, universitetet och Region Värmland med full kraft in i den nya bioekonomin. Här finns en miljö där människor med industriellt kunnande och globala relationer känner varandra och samarbetar i ett väl utvecklat innovationssystem. Satsningar görs på forskning, uppskalning, flygbiobränsle, grön kolfiber, biobaserade barriärer, banbrytande avvattning av biomaterial med mera. Värmland ska visa vägen mot ett hållbart samhälle med biobaserade produkter från skogen som bas. Kan vi få till fler ”provinser” i Sverige?

Anders Olsson, strateg inom forskning och innovation på Region Värmland, Maria Hollander, vd för Paper Province, berättar om en regions kraftsamling med unika tillgångar för att bidra till lösningar av den stora utmaningen – att gå från ett fossilbaserat samhälle till en bioekonomi.

Region Värmland