| Nyheter

Industrirådets FoI-inspel oktober 2015

För att kunskap ska bidra till konkurrenskraft behöver forskningsresultat komma till nytta i industrin. Kvaliteten på högskoleutbildningarna behöver utvecklas genom ökad arbetslivsanknytning. Det behövs incitament för universiteten att samverka i både utbildning och forskning, statliga satsningar på strategiska innovationsområden, satsningar på instituten och på test och demonstrationsanläggningar. Det skriver Industrirådets arbetsgrupp för forskning och innovation i sitt inspel till regeringen inför kommande forskningsproposition.