| Pressmeddelanden

Pressmeddelande Konkurrenskraft på företagsnivå

Fack och arbetsgivare inom industrin har i ett gemensamt flerårigt projekt analyserat svenska företags konkurrenskraft och produktivitet. Den unika rapporten som Industrirådet nu presenterar bygger på data och intervjuer som samlats in vid ett stort antal besök hos flera stora industriföretag med tillverkning och forskning såväl i Sverige som utomlands.