Förslag till nytt Industriavtal klart

Ett förslag till nytt Industriavtal är nu färdigt. Det ska från halvårsskiftet 2011 ersätta det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Det nya Industriavtalet [...]

Nyheter|

Nya opartiska ordföranden (OpO) utsedda

Industrins parter har utsett sex nya opartiska ordföranden (OpO). Deras uppgift är att biträda avtalsparterna i kollektivavtalsförhandlingar. De opartiska ordförandena har också som uttalad uppgift att bidra till en ökad [...]

Nyheter|

Industrin Ekonomiska Råd – ny rapport

Industrins Ekonomiska Råd (IER) har kommit ut med sin nya rapport "I finanskrisens kölvatten - risker och utmaningar den 13 december 2010. Industrikommittén har gett Industrins Ekonomiska Råd uppdraget att [...]

Nyheter|

Industrins offert till Sverige

En konkurrenskraftig svensk industri ställer krav på ständig utveckling och förnyelse. Forskning, utbildning och insatser som stöder framtagning av nya produkter och tjänster är därvid centrala. En konkurrenskraftig svensk industri [...]

Nyheter|

Ny ordförande i industrikommittén

Leif Brodén, Skogsindustrierna, är ny ordförande i industrikommittén. Från den 1 juli 2008 är Leif Brodén, Skogsindustrierna, ordförande i industrikommittén. Vice ordförande och verkställande ledamot är Jan-Henrik Sandberg, Svenska Pappersindustriarbetareförbundet. [...]

Nyheter|

Välkomna satsningar på Strategiska forskningsprogram!

Ständigt högre krav ställs på kvalitativa och strategiska FoU-miljöer i Sverige för att vi inte ska bli omsprungna i allt en tuffare global konkurrens. Ständigt högre krav ställs på kvalitativa [...]

Nyheter|

Ppt-presentation: Finanskrisens effekter på svensk industri

Ppt-presentation från presskonferens den 27/3 finns här. Ladda ner presentationen (416 kb - powerpoint).

Nyheter|

Sverige som industriland i Europa

Sverige som industriland i Europa var ämnet för årets Industridag. I Stockholm möttes bland annat IF Metalls Stefan Löfven, Teknikföretagens Anders Narvinger och Bjarne Kirsebom, minister vid svenska EU-representationen i [...]

Nyheter|

Industrin viktig för strategiska forskningssatsningar

Industrin har under lång tid samarbetat inom strategiskt viktiga branscher med olika forskningsfinansiärer. Samarbetet har innefattat medfinansiering och ett inflytande över forskningsinriktningen i första hand på programnivå. Inom vissa områden [...]

Nyheter|
Visa fler