Industridagen 2012 är fullbokad

Industridagen äger rum den 15 februari 2012, kl 9-13, i Stockholm. Industridagen är fullbokad. För eventuella frågor eller intresse av eventuella återbudsplatser, kontakta Jonas Cohen. Ladda ner program (pdf)

Nyheter|

Industriavtalet i pdf-format

Nu finns Industriavtalet i pdf-format. Läs mer och ladda ner avtalet här.

Nyheter|

Inspel inför regeringens forsknings- och innovationsproposition

Industrirådet har nu lämnat in sina förslag inför regeringens forsknings- och innovationsproposition 2012. Förslagen syftar till att stärka Sveriges globala attraktionskraft på investeringar i forskning och utveckling. Genom bland annat [...]

Nyheter|

Underlag inför årets avtalsrörelse

Uppdateringen av vårens rapport från Industrins Ekonomiska Råd, visar på nya globala förutsättningar som påverkar svensk industri. Uppdateringen är framtagen på begäran av Industrirådets Opartiska Ordföranden (OpO). Rapporten visar att [...]

Nyheter|

Industrins Jämställdhetspris

Parterna inom industrin söker företag som är goda exempel inom jämställdhetsområdet. Genom att sprida information om bra arbetssätt kan vi inspirera andra företag. Industrins Jämställdhetspris delas för första gången ut [...]

Nyheter|

Industridagen 2012

Industridagen 2012 kommer att äga rum onsdagen den 15 februari kl 9.00-13.00 i Stockholm.

Nyheter|

Teknikcollege Rikskonferens

Teknikcollege Rikskonferens 2011 går av stapeln torsdagen den 13 oktober på Conventum i Örebro. Det finns idag 27 certifierade regioner och mer än hälften av Sveriges kommuner arbetar med Teknikcollege [...]

Nyheter|

Nya Industriavtalet undertecknat

Det nya Industriavtalet är nu undertecknat av parterna: fem arbetstagarförbund och tolv arbetsgivarförbund. Avtalet träder i kraft den 1 juli 2011 då det ersätter det befintliga Industriavtalet från 1997 som [...]

Nyheter|

Cecilia Hermansson ny ledamot i Industrins ekonomiska råd

I samband med att arbetsgivar- och arbetstagarparterna undertecknade det nya Industriavtalet utsågs också ledamöter till Industrins ekonomiska råd. Industrins ekonomiska råd är en rådgivande grupp bestående av fyra oberoende ekonomer [...]

Nyheter|

IER presenterar ny rapport: 2011 års avtalsrörelse

Under hösten 2011 inleds en ny stor avtalsrörelse med start i industriparternas förhandlingar. Industrins Ekonomiska Råd (IER) har av parterna inom Industrikommittén fått i uppdrag att lägga fram en rapport [...]

Nyheter|
Visa fler