”Det finns inga good old days!”

– Vi har ingenting att titta tillbaka på mellan 1968 och 1993 som kan betraktas som ”good old days", sade Leif Johansson, styrelseordförande i Ericsson och AstraZeneca när han för [...]

Nyheter|

Industrins jämställdhetspris till Coca-Cola Enterprises Sverige

Industrins jämställdhetspris 2015 går till Coca-Cola Enterprises Sverige. Priset överräcktes av H.K.H. Prins Daniel under Industridagen i Södertälje på torsdagen, och mottogs av VD Pierre Decroix. Bakom jämställdhetspriset står arbetsgivar- [...]

Svenska folket: Tacka industrin för Sveriges välfärd, jobb och tillväxt!

Mer än 90 procent av Sveriges vuxna befolkning anser att industrin är viktig för den svenska ekonomin. Mer än varannan uppger att industrins betydelse är mycket stor. Det visar en [...]

Nyheter|

Ny ordförande i IER

Cecilia Hermansson är från årsskiftet ny ordförande i Industrins Ekonomiska Råd, IER. Cecilia efterträder Henry Ohlsson som tillträtt som vice Riksbankschef.

Nyheter|

Välkommen till Industridagen 2015

Nu är det dags att anmäla sig till Industridagen 2015

Nyheter|

Vem tycker du ska få Industrins jämställdhetspris 2015?

Nu öppnar nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2015. Priset delas ut till ett industriföretag som har genomfört intressanta insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom [...]

Industridagen 2015

Boka redan nu in Industridagen 2015!

Nyheter|

Industrirådets förslag ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Industrirådet har presenterat sina förslag för att Sverige ska vara världsledande inom kvalificerad industriell verksamhet även i framtiden. En förutsättning för att lyckas är det finns vägar att finansiera och [...]

Nyheter|

Riksbanken försvårar lönebildningen

Riksbankens ensidiga fokus på den finansiella stabiliteten riskerar att gå ut över den samhällsekonomiska stabiliteten. Inflationsförväntningarna och den låga inflationstakten äventyrar lönebildningen på svensk arbetsmarknad då parterna får svårt att [...]

Nyheter|

Industristrategi för forskning och innovation

Forskning och innovation är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta upp i en industristrategi för Sverige. De övriga områdena är hållbar utveckling, kompetensförsörjning samt regelverk och [...]

Nyheter|
Visa fler